Termeni si conditii

Home Termeni si conditii

Condiţii de achitare a taxei:
Plata se va face integral, pana la data mentionata in materialul de promovare al cursului/seminarului respectiv (tinand cont de valoarea mentionata la sectiunile “investitie curs” si “early bid”), în contul Performance Group PG IBAN: RO77INGB0000999904282172, CUI 33046772, Nr.RC. J35/982/2014 deschis la ING Bank Timisoara (pe ordinul de plată va rugăm să specificaţi numele participantilor şi titlul cursului/seminarului), sau cu numerar la casieria companiei.

Conditii de retragere:

În cazul în care un participant anunţă retragerea sa de la curs cu 1-2 zile, înainte de începerea cursului, din taxa de participare se reţine un procent de 20 %. 
În cazul în care un participant anunţă retragerea la data începerii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. 
În toate cazurile există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant, sau inscrierea la un alt curs/seminar organizat de Performance Group PG, caz în care nu se percepe nici o penalizare.

Confidentialitatea daatelor personale:

Performance Group PG prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea acestui formular de înscriere, în scopul implementării şi derulării cursului/seminarului la care v-aţi înscris precum şi în scop statistic, de marketing şi publicitate. Datele pot fi dezvăluite, după caz, colaboratorilor externi ai Performance Group PG direct implicaţi în desfăşurarea cursului/seminarului. Pe viitor, aceste date ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. 
Orice persoană care a completat şi semnat acest formular îşi exprimă în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru ca datele personale furnizate să fie prelucrate de către Performance Group PG, precum şi pentru informarea sa în legătură cu viitoarele programe de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională organizate de Performance Group PG.

Diverse:

Prezentul formular ține loc de contract între părți si are valoare juridica.
 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces si de intervenţie asupra datelor, dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Institutului Bancar Român. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Alte detalii:

Performance Group PG își rezervă dreptul de a anula sau amâna un curs, din motive obiective (ex. în cazul indisponibilității trainerului sau în cazul neatingerii numarului minim de participanți). 
În acest caz taxele de curs deja plătite pot fi transferate la seria urmatoare sau pot fi restituite, alte despăgubiri fiind excluse.