Cunoașterea sinelui și educația emoțională – regândirea sistemului de educație

Comentariile sunt închise pentru Cunoașterea sinelui și educația emoțională – regândirea sistemului de educație

Vezi articolul publicat aici

Importanța autocunoașterii si a competenței emoționale este tot mai larg recunoscută în domeniul managementului și a coachingului. Unele studii sugerează că productivitatea angajatului nu este influențată atât de mult de salariul și beneficiile primite, cât mai degrabă de implicarea lui emoțională în relațiile cu colegii și supervizorii. Din ce în ce mai multe companii văd în coachingul pentru creșterea autocunoașterii și dezvoltării emoționale o componentă esențială pentru dezvoltarea aptitudinilor interpersonale ale angajatilor. Coachingul pentru lideri are ca obiect să-i facă pe manageri să se schimbe. Schimbarea se află în însăși natura existenței noastre. Noi înșine ne schimbăm continuu și îmbătrânim, iar natura se află într-o stare permanentă de curgere. Instabilitatea este o caracteristică definitorie a existenței. Toate experiențele de viață ne fac să ne examinăm valorile, convingerile, misiunea și țelurile pentru care trăim. Într-o anumită măsură, nu schimbarea însăși este cea care ne crează dificulăți, ci mai degrabă nevoia de a ști să manevrăm o situație în așa fel încât să ne convină.

Pe măsură ce lumea se mișcă tot mai repede, organizațiile de pretutindeni spun că au nevoie de oameni care să gândească creativ, să comunice eficient si să lucreze în echipă: oameni care să fie flexibili și care să se adapteze repede oricărei situații. Noile forme de muncă presupun, inovație, creativitate și un nivel tot mai ridicat al cunoștințelor de specialitate. Dată fiind viteza de schimbare, guvernele și mediul de afaceri recunosc că educația și pregătirea profesională sunt cheia viitorului. Este esențial ca educația și pregătirea profesională să formeze oameni flexibili și adaptabili, care să răspundă cerințelor de pe piețele în schimbare. În altă ordine de idei, toți oamenii trebuie să se adapteze la o lume în care, pentru majoritatea dintre ei, a avea un loc de muncă sigur și pentru toată viața, este o chestiune care ține de domeniul trecutului. Ne confruntăm cu multe dificultăți și pentru că situația noastră este nouă, trebuie să gândim și să acționăm diferit. Noile economii reclamă o concepție mai profundă referitoare la talent, iar ceea ce vom deveni în viitor este influențat profund de experiențele pe care le avem aici și acum.

Este imposibil de prevăzut viitorul oamenilor fără o anumită doză de incertitudine. Educația nu înseamnă doar pregătirea pentru ceva ce urmează să se întâmple; ea trebuie să-i ajute pe oameni să se integreze în prezent. Oamenii sunt interesați de propria lor experiență educațională, ei au sentimente și opinii, valori și motivații, speranțe și aspirații. La rădăcina multora dintre problemele pe care le-au creat sistemele de educație, se află tocmai această ignorare a factorului uman. Iar tinerii care sunt motorul dezvoltării economice, sunt cei mai afectați de aceste probleme. Ceea ce ar trebui să ne ingrijoreze este că prea mulți tineri se pierd de-a lungul drumului dintre terminarea unei instituții de învățământ și angajare. Tranziția de la educație la angajare este o călătorie plină de obstacole.

Drumul tinerilor către viitor este slab semnalizat, iar ei sunt incapabili să vadă diferitele trasee profesionale pe care le pot urma. Această lipsă de informaţii îngreunează extrem de mult procesul de stabilire a competenţelor necesare pentru a găsi un loc de muncă în vederea transformării lor în angajaţi şi cetăţeni productivi. Pierderea acestui potențial reprezintă o irosire din punct de vedere economic și poate submina stabilitatea socială. Este importantă concentrarea pe strategii cuprinzatoare și integrate, care să combine politicile educaționale și de pregătire profesională cu politicile care să ofere tinerilor locuri de muncă.

Noi suntem de părere că, pentru a realiza o schimbare reală și sustenabilă de comportament, o oarecare autocunoaștere și competență emoțională este necesară oricărui tânăr. Autocunoașterea și competența emoțională sunt aptititudini „soft” dar așa cum se întâmplă de multe ori, astfel de aptitudini au impact asupra formării de aptitudini „hard”. Gabriela Puskas Ph.D. Manager in formare – managing partner Performance Group